Nieuwsbrief 28-10-2018


Op 13 oktober j.l. is er in totaal 52 ton bruine bonen geleverd en hierna verwachten we nog 4 percelen te oogsten. Dat het een slecht jaar was wat betreft de opbrengst was al duidelijk en met een gemiddelde hectare opbrengst van 1680 kg wordt dit ook bevestigd. Opvallend is dat er nog niemand van onze afnemers een contract afroept. Dit neemt niet weg dat onze lijnen niet draaien. Nog steeds zijn we bezig onze oude oogst 2017 te schonen en hoe later, hoe slechter de kwaliteit. Onze verwachting is dat er tot het einde van 2018 aan gewerkt gaat worden.

Ook de aanvoer op de 2e schoningslijn gaat onverminderd door. Van kikkererwten tot linzen en van rode tot zwarte bonen, we zijn er maar druk mee. Wat de schoningslijnen betreft denken we na om binnen de lijn van machines die er nu staan over te gaan op vormherkenning. Er worden voor ons nu proeven gedaan, meer hierover volgt later.

Het schonen van zaaitarwe en het ontsmetten hiervan staat ook niet stil. Door de vroege oogst konden we snel beginnen, echter door het grote volume zijn we toch nog in tijdnood gekomen. Met wat extra uren en extra man ( vrouw) kracht lukt het ons net op tijd of iets te laat te leveren. Wij merken heel goed dat er om verschillende redenen meer wintertarwe gezaaid wordt.

Eind september hebben we de nieuwe vrachtauto in ontvangst genomen. Het nieuwste model Scania, waar we heel trots op zijn. Er is gekozen voor een nieuwe look, meer anno 2018, wat er moderner uitziet. Na 25 jaar hetzelfde is het tenslotte ook eens tijd voor iets anders. Ook de andere auto's krijgen deze look binnenkort.

De brief die is verstuurd omtrent de mogelijkheden om bruine bonen te contracteren oogst 2019 heeft al vele hectares opgeleverd, zoveel dat ons gestelde doel aan het maximale bijna is gehaald. Het instellen van een kwantum voorkomt een overproduktie, wat weer een negatief prijseffect geeft. Alles waar een Quotum aan vast zat leidde tot een beter rendement.

Op certificerings gebied wordt er hard gewerkt om het FssC certificaat in 2019 te halen. Hierover later meer.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig?
Neem dan contact met ons op.