Over ons

Ruim 100 jaar ervaring

De eerste generatie Termont begon in 1908 in de graanhandel. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde in 1912. Destijds dorsten de boeren hun graan nog in de schuur en gingen ze met een monster naar de boerenmarkten. In die tijd al zorgde een graanhandelaar voor een goede prijs en een correcte manier van aflevering en betaling.

Ontstaan van Termont & Thomaes

Na de intrede van zijn zoon, bouwden vader en zoon Termont in 1937 hun eerste pakhuis in Biervliet. Dit pakhuis werd een aantal maal uitgebreid. De eerste Thomaes maakte in 1952 zijn entree. Zo ontstond de firma Termont & Thomaes BV.

Depots in Zeeuws-Vlaanderen

Gaandeweg groeide de behoefte aan opslagruimte. Om die reden werden op diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen pakhuizen gebouwd. De bouw van de eerste loodsen in de Zoutepolder in Biervliet startte in 1967. Dit terrein telt nu twaalf loodsen. Verder beschikt Termont & Thomaes over een depot in Aardenburg.

Ruime dienstverlening

Inmiddels is de op- en overslag voor derden een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Termont & Thomaes. Behalve de traditionele handel in granen, zaden en peulvruchten vormen het schonen en bewerken en de op- en overslag van graszaden, buitenlandse peulvruchten en buitenlandse granen een steeds groter deel van de werkzaamheden.

 

Peulen
Terug naar de bovenkant van de website